IRT 3000

vsebina

Razpis EIT Manufacturing 2024 (do 19. junija do 17. ure)

11.05.2023

EIT Manufacturing išče projekte in organizacije, ki so pripravljene preoblikovati evropsko proizvodnjo ter izpolniti globalne zahteve sedanjih in prihodnjih generacij na področjih:

EIT logoEIT 2

  • Prilagodljivih proizvodnih sistemov za konkurenčno proizvodnjo. Nove tehnologije omogočajo skoraj neomejeno prožnost oblikovanja in proizvodnje izdelkov, kar omogoča popolno prilagajanje.
  • Sistemov z nizkim okoljskim odtisom in krožnim gospodarstvom za zeleno proizvodnjo. Uporaba novih tehnologij za zmanjšanje uporabe virov, energije in materialov v proizvodnih sistemih, da se omogočijo novi krožni poslovni modeli.
  • Digitalnimi in sodelovalnimi rešitvami za inovativne proizvodne ekosisteme. Sodelovanje in poslovanje na digitalnih platformah in vrednostnih omrežjih podjetjem omogoča ustvarjanje novih in visoko učinkovitih vrednostnih verig.
  • Sodelovanjem med ljudmi in stroji za družbeno trajnostno proizvodnjo. Pametna uporaba avtomatizacije in robotov omogoča odlična delovna mesta, prilagodljivo proizvodnjo in trajnostno človeško delo.

V okviru tega razpisa – izbrane dejavnosti bodo del poslovnega načrta za obdobje 2023-2025 – pričakujemo predloge za inovacijske dejavnosti na naslednjih področjih:

Tema 1: Optimizacija proizvodnih procesov in povečanje učinkovitosti virov z digitalnimi rešitvami.

Tema 2: Družbeno trajnostna in na človeka osredotočena proizvodnja.

Tema 3: Okoljsko trajnostna proizvodnja s krožnimi poslovnimi modeli in novimi tehnologijami.

Kdo se lahko prijavi?

Sodelujejo lahko vse pravne osebe, ne glede na kraj sedeža, vključno s pravnimi osebami iz nepridruženih tretjih držav ali mednarodnih organizacij (ne glede na to, ali so upravičene do financiranja ali ne).

Subjekti iz držav članic Evropske unije (EU) in pridruženih držav programa Obzorje Evropa so vabljeni k sodelovanju in so prav tako upravičeni do financiranja.

Za oddajo prjavne vloge partnerstvo v EIT Manufacturing ni pogoj. Subjekti izbranih predlogov bodo pozvani, da postanejo del skupnosti EIT Manufacturing in izberejo enega od razpoložljivih modelov partnerstva.

Razpis EIT Manufacturing Call 2024 je odprt za prijavo od 18. aprila 2023 od 10. ure po srednjeevropskem času do 19. junija do 17. ure po srednjeevropskem času.

Več informacij: EIT Manufacturing Call 2024

ar©tur 2021